Đẳng cấp gà mỹ đá cựa tròn

Gà Mỹ đá cựa tròn vẫn khác biệt lắm anh em ạ. Xem để biết hàng ngoại nó đá khác bọt như nào