Đá hay nhưng lại thua

Đá hay chưa chắc đã thắng, hay không bằng hên đâu các ông ạ. Bướm đá rất hay rồi nhưng vẫn phải bốc. Đá gà cứa sắt là thế đấy, chỉ cần một đòn thôi là tình thế thay đổi luôn