Đứa con thần gió

Không hổ danh là đứa con thần gió. Meron hạ gục đối thủ nhanh như các nó ra đòn vậy. Chỉ 2 cú nhảy là mắc cựa và Wala xin bốc