Kinh nghiệm chọn gà chọi qua 5 bộ phận

Chọn gà chọi cần phải xem hình dáng, tướng mạo rồi đến 5 bộ phận trên mình gà là vũ thường để quyết định con gà hay

5 bộ phận cần xem khi chọn gà chọi

Kinh nghiệm ngày xưa thường nói, tật thì đi với tài “dị kỳ tướng tất hữu kỳ tài”. Tức là những con gà có tật thường hay và giỏi.

  • Mặt: Mỏ to thẳng, miệng rộng, đầu mồng dâu, mắt chữ điền.
  • Cổ to dài, thẳng
  • Lưng rộng, cánh dài
  • Đùi to, đùi dài hơn cán
  • Chân thanh, ngón thắt, vảy mỏng và khô
Chọn gà chọi hay

Chọn gà chọi hay

Chọn về màu lông thì cứ theo đúng câu này mà chọn “Nhất điều ô, nhì xám khô, ba ô ướt”. Ngoài ra còn một số câu dân gian các bạn haonf toàn có thể ạp dụng khi đi chọn mua gà chọi

Gà trắng chân chì mua chi giống ấy

Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua

Gà ô chân trắng mỏ ngà / Đá đâu thắng đấy gọi là thần kê

Những câu truyền miệng của các dân gian thời xưa nói không sai về cách chọn gà hay. Ngoài ra con gà nào gáy 7 tiếng trở lên nhưng gáy giật từng tiếng, đó cũng là thần kê. Người ta nói: “Gà tức nhau tiếng gáy” là do đó mà ra.Vì tiếng gáy của chúng cũng thể hiện một phần một con gà hay và quý.

Xem trực tiếp đá gà tại đây