Tường thuật đá gà Thomo Campuchia ngày 29/06/2022 – P4

Trận 39